STRATEGI

STRATEGI

 

En marknadsföringsstrategi är ett ovärderligt verktyg för att kommunikationen ska kunna bidra till att uppnå de affärsmässiga målsättningarna. Med en genomarbetad strategi kan du ta hänsyn till allt som avgör vilken kommunikation du behöver bedriva. Ska den bidra till att öka försäljning på kort sikt eller bygga varumärke och skapa tillväxt? Behöver du fokusera på att locka fler nya kunder eller få dina nuvarande att bli lojalare?

Så tar jag fram din strategi

1. Analys av genomförd marknadsföring

2. Nulägesanalys

3. STRATEGI

schack schackpjäs häst spel strategi

Grundförutsättningar
• Målsättning
• Budget
• Produkt-/tjänstekategori
• Kundkategori
• Problem/Förändring


Marknad
• Målgrupper
• Konkurrenter
• Marknadsandelar


Varumärke
• Varumärkesposition
• Varumärkeskoder


Kommunikationens uttryck
• Kommunicerade attribut
• Kreativitet, enkelhet och tydlighet


Marknadsföring
• Marknadsföring för tillväxt
• Säljdrivande marknadsföring


Tillägg: Marknadsföringsplan

Strategin blir en karta som tydligt markerar din position på marknaden och gör dig till ett lättare val för alla du vill ha som kunder. Den gör det också smidigare att avläsa resultat och samtidigt se vad du behöver göra när förutsättningar ändras.

shopping bag butik kläder

10 exempel när du behöver en strategi

biljard biljardkö bollar spel strategi
  1. När du ska lansera en ny produkt på marknaden.
  2. När du ser att din produkt är så känd att den borde sälja bättre.
  3. När du vill förbättra företagets varumärkesposition på marknaden.
  4. När du ska bygga ett nytt varumärke.
  5. När du ska köpa upp eller gå samman med ett annat företag.
  6. När du vill öka försäljningen till befintliga kunder.
  7. När du vill få fler kunder.
  8. När du vill in på nya marknader.
  9. När du får fler varumärken att marknadsföra.
  10. När du vill uppnå tillväxt.

Ett strategiskt samarbete

Att ta fram en marknadsföringsstrategi innebär att vi tillsammans tittar på det bakomliggande problemet. Var din produkt, tjänst eller varumärke behöver förstärkning och hur kommunikationen ska bidra till att uppnå målsättningen. Din expertis på produkten, tjänsten och marknaden spelar en enormt stor roll. Vid behov kompletterar vi med research och analyser. Hela processen handlar lika mycket om att välja bort som att välja vilka steg, mål och metoder som ska ha plats i strategin.

dragkamp lagsport lag samarbete
mikael dahlgren m-communication

Hör av dig om du behöver hjälp med att ta fram en marknadsföringsstrategi.

Mikael Dahlgren

make people feel

M Communication

Mikael Dahlgren

+46 70 606 48 78  •  mikael@m-communication.se

Copyright © 2020 - M Communication. All rights reserved.