STRATEGI

STRATEGISK MARKNADSFÖRING

 

Strategin är grunden till att din marknadsföring och kommunikation kan bidra till att uppnå de affärsmässiga målsättningarna. Med strategisk marknadsföring tar du hänsyn till allt som är viktigt för att ska du uppfattas som intressantare än konkurrenterna. Du får också tydliga verktyg som underlättar utveckling och förbättringar. Så att din marknadsföring kan fortsätta stärka varumärket, locka fler kunder och öka försäljningen.

En genomarbetad metod i tre steg

1. Analys av genomförd marknadsföring

2. Nulägesanalys

3. STRATEGI

schack schackpjäs häst spel strategi

Grundförutsättningar
• Målsättning
• Budget
• Produkt-/tjänstekategori
• Kundkategori
• Problem/Förändring


Marknad
• Målgrupper
• Konkurrenter
• Marknadsandelar


Varumärke
• Varumärkesposition
• Varumärkeskoder


Kommunikationens uttryck
• Kommunicerade attribut
• Kreativitet, enkelhet och tydlighet


Marknadsföring
• Marknadsföring för tillväxt
• Säljdrivande marknadsföring


Tillägg: Marknadsföringsplan

Strategin blir en karta som tydligt markerar din position på marknaden och gör dig till ett lättare val för alla du vill ha som kunder. Den gör det också smidigare att avläsa resultat och samtidigt se vad du behöver göra när förutsättningar ändras.

shopping bag butik kläder

10 exempel när du behöver en strategi

biljard biljardkö bollar spel strategi
  1. När du ska lansera en ny produkt på marknaden.
  2. När du ser att din produkt är så känd att den borde sälja bättre.
  3. När du vill förbättra företagets varumärkesposition på marknaden.
  4. När du ska bygga ett nytt varumärke.
  5. När du ska köpa upp eller gå samman med ett annat företag.
  6. När du vill öka försäljningen till befintliga kunder.
  7. När du vill få fler kunder.
  8. När du vill in på nya marknader.
  9. När du får fler varumärken att marknadsföra.
  10. När du vill uppnå tillväxt.

Ett strategiskt samarbete

Att ta fram en marknadsföringsstrategi innebär att vi tillsammans tittar på det bakomliggande problemet. Var din produkt, tjänst eller varumärke behöver förstärkning och hur kommunikationen ska bidra till att uppnå målsättningen. Din expertis på produkten, tjänsten och marknaden spelar en enormt stor roll. Vid behov kompletterar vi med research och analyser. Hela processen handlar lika mycket om att välja bort som att välja vilka steg, mål och metoder som ska ha plats i strategin.

dragkamp lagsport lag samarbete
mikael dahlgren m-communication

Hör av dig om du behöver hjälp med att ta fram en marknadsföringsstrategi.

Mikael Dahlgren