STRATEGI

STRATEGISK MARKNADSFÖRING

Med en genomtänkt och strukturerad strategi blir din marknadsföring betydligt effektivare. Men utmaningarna är många. Vad bör ingå, vad ska du ta hänsyn till och vilka faktorer är viktigast att fokusera på? Andra svårigheter som du säkert upplevt är vilka delar och detaljer som måste prioriteras när strategin ska uppdateras.


För att göra arbetet träffsäkert och mer systematiskt har jag utvecklat en metod i tre steg. Förutom full kontroll på allt som ingår i strategin får du ett styrverktyg som gör det lättare att bedöma vilka förändringar som krävs nästa gång du ska planera. Metoden ser till att din marknadsföringsstrategi matchar dina förutsättningar till 100 %.

En genomarbetad metod i tre steg

marknadsföringstrategi metod häst

1. STRATEGI

Varumärke och marknadsföring

marknadsföringstrategi metod löpare

2. STRATEGI

Kommunikation

marknadsföringstrategi metod torn

3. TAKTIK

Kommunikation

10 exempel när du behöver en strategi

marknadsföringstrategi exempel biljardkö
  1. Lansering av en ny produkt på marknaden.
  2. Din produkt är så känd att den borde sälja bättre.
  3. Förbättra företagets varumärkesposition.
  4. Lansera ett nytt varumärke.
  5. När du behöver ställa om din verksamhet.
  6. Öka försäljningen till befintliga kunder.
  7. När du vill få fler kunder.
  8. Introducera ditt varumärke på nya marknader.
  9. Ska marknadsföra flera varumärken.
  10. Har målsättningen att uppnå tillväxt.

METODEN

Från strategi till taktisk kommunikation

Vi inleder med en nulägesanalys som ligger till grund för innehållet och upplägget av en kombinerad varumärkes- och marknadsföringsstrategi. Slutmålet för metoden är att få kommunikationen att matcha strategin så att den bättre kan bidra till dina affärsmässiga målsättningar.

1. STRATEGI

Varumärke och marknadsföring

Här lägger vi grunden för hela arbetet. Allt som görs i steg 1 avgör vad steg 2 och 3 kommer att innehålla. Vi analyserar nuläget och tittar på dina förutsättningar.


Alla avgörande faktorer som vi behöver ta hänsyn till i strategin läggs in i en matris. Den gör det lättare att se hur de olika delarna samspelar och påverkar varandra. Exempelvis hur målgrupper och konkurrenter påverkar såväl prissättning som hur du måste kommunicera. Samtidigt blir det lättare att utläsa vad du behöver komplettera med och vilka åtgärder du ska prioritera.

 

Naturligtvis tar vi hänsyn till specifika branschförutsättningar som du står inför. En annan viktig aspekt är om du ska marknadsföra ett eller flera varumärken.


Vilken varumärkesposition vill och behöver du ha för att nå dit du vill? Steg 1 i metoden gör det uppenbart att det är målsättningarna som bestämmer marknadsföringsstrategin och strategin som styr kommunikationen.

2. STRATEGI

Kommunikation

Långsiktighet är nyckelordet för att din kommunikation ska bidra till framtida affärer. Det vi fokuserar på i steg 2 är allt i din kommunikation som inte ska ändras. Det vill säga det som måste vara konsekvent för att kunna skapa resultat.


Till stor del handlar det om att uppnå kontinuitet för att bli ihågkommen. Men också att utforma en marknadsföring som kan locka fler och nya kunder. Här tittar vi på dina  varumärkeskoder (ex logotypen) och hur de används. Är det läge att utöka antalet koder eller kan du använda de du redan har på ett effektivare sätt?

 

Vi vänder på alla stenar som gör din kommunikation starkare. Är den tillräckligt kreativ och tydlig? Hur får du kunderna att tänka på det som ditt varumärke ska vara känt för?


I steg 2 hittar vi också balansen mellan den kort- och långsiktiga marknadsföring som behövs för att du ska kunna öka försäljningen i ett längre perspektiv.

3. TAKTIK

Kommunikation

Till skillnad från den strategiska kommunikationen (steg 2), är steg 3 inriktat på den kortsiktiga marknadsföringen. Det vill säga den som kan och måste ändras, för att påverka försäljningen bättre.


Vad har du gjort hittills? Hur kommunicerar du för att motivera och övertyga kunderna om att ta det sista steget och beställa?

 

Att känna sina kunder och veta vad de värderar och behöver är avgörande. Tillsammans kartlägger vi kundresan och ritar upp var och när du bäst kan och behöver hjälpa kunden framåt. Vi lägger också stort fokus på att få aktiviteter, kanaler och medier att samarbeta bättre. Hit hör också att se över om din säljprocess tydligare kan matcha strategin i marknadsföringen.

 

Taktisk kommunikation är en skräddarsydd kombination av budskap, aktiviteter och mediaval. När, var och hur bestämmer vilken effekt du kan uppnå. Jag hjälper även till att ta fram en marknadsföringsplan.

marknadsföringsstrategi mikael dahlgren

Hör av dig om du vill veta mer om hur jag kan hjälpa dig ta fram en marknadsföringsstrategi.

Mikael Dahlgren

Marknadsföringstrateg

marknadsföringsstrategi resultat tresteg

Så får du marknadsföringen i form

I många branscher kan det vara svårt att se om marknadsföringen har någon effekt på försäljningen eller inte. Framförallt långsiktigt.


Med den trestegsmetod jag utvecklat blir dina marknadsföringsinsatser enklare att både läsa av och påverka. Du ser tydligt vad du kan och behöver förändra om verksamheten ställs inför nya förutsättningar. Fördelen är att det är lika smidigt att åtgärda enskilda detaljer som att ändra styrningen för hela din marknadsföringsstrategi.

marknadsföringsstrategi program tre steg

Ett träningsprogram i tre steg

Metoden fungerar som ett träningsprogram som ska utmynna i en bättre prestation. Konkret innebär det att varje steg avgör vad du behöver och kan utföra i stegen som följer. Poängen är också att undvika vilseledande genvägar. För att din marknadsföring ska vara en väl värd investering ser metoden till att du inte lämnar några viktiga aspekter åt slumpen.

1. STRATEGI – varumärke och marknadsföring

Ökar möjligheten att uppnå framtida mål.

Bedöm hur dina konkurrenter ser ut, hur många varumärken du ska marknadsföra och vilken relation kunderna har till ditt varumärke.


2. STRATEGI – kommunikation

Gör dig stark och uthållig.

Bestäm vad kunderna ska tänka på när de ser eller hör namnet på ditt varumärke. Utforma stommen för en kommunikation som kan sälja bra nu – men ännu mer om två år.


3. TAKTIK – kommunikation

Fokuserar på rörlighet och explosivitet.

Välj de medier och kanaler som bäst matchar steg 1. Lägg en plan så att de samarbetar på bästa sätt. Applicera sedan allt du kom fram till i steg 2.


Ett strategiskt samarbete

Att ta fram en marknadsföringsstrategi innebär att vi tillsammans tittar på förutsättningarna och det bakomliggande problemet. Var din produkt, tjänst eller varumärke behöver förstärkning och hur kommunikationen kan bidra till att uppnå målsättningarna. Din expertis på produkten, tjänsten och marknaden spelar en enormt stor roll. Vid behov kompletterar vi med research och analyser. Hela processen handlar lika mycket om att välja bort som att välja vilka steg, mål och metoder som ska ha plats i strategin.

marknadsföringsstrategi lag dragkamp

Baserad på erfarenhet och forskning

Min metod bygger på en kombination av 30 års erfarenhet och den mest framstående forskningen inom marknadsföring och beteendevetenskap.

 

Sedan början av 1990-talet har jag samarbetat med allt i från enmansföretag till internationella koncerner. Jag har även under många år hjälpt ett flertal kommuner med marknadsföring och varumärkesutveckling.


Läs gärna mina bloggar om strategisk marknadsföring eller mina inlägg på LinkedIn.

marknadsföringsstrategi produktutveckling kategorier

Innehållet i metoden är baserad på forskning, böcker, artiklar och inspiration från ledande institut, forskare och föreläsare som:


Andrew Ehrenberg, Antonio Damasio, Augustine Fou, Byron Sharp, Ehrenberg-Bass Institute, Daniel Kahneman, Erik Modig, Frank Bass, Fredrik Hallberg, IPA, Jenni Romaniuk, Karen Nelson-Field, Les Binet, Mark Ritzon, Orlando Wood, Peter Field, Robert Heath, Rory Sutherland, Sheena Iyengar, The B2B Institute, WARC, Wiemer Snijders m fl.

Diagram: I deras bok ”Effectiveness In Context” visar Les Binet och Peter Field på innovationens betydelse för marknadsföringens effekt.

Strategin blir en karta som tydligt markerar din position på marknaden och gör dig till ett lättare val för alla du vill ha som kunder. Den gör det också smidigare att avläsa resultat och samtidigt se vad du behöver göra när förutsättningar ändras.

marknadsföringsstrategi position shopping
marknadsföringsstrategi värdeskapande kungakrona

Få en marknadsföring som skapar värde

En tydlig strategi är grunden till att din marknadsföring och kommunikation kan bidra till att uppnå de affärsmässiga målsättningarna. Med det här upplägget av din strategiska marknadsföring tar du hänsyn till allt som är viktigt för att ska du uppfattas som ett bättre val än konkurrenterna. Du får också ett verktyg som underlättar utveckling och förbättringar. Din marknadsföringsstrategi blir den tråd du kan följa för att fortsätta stärka varumärket, locka fler kunder och öka försäljningen.