Kommunikation som skapar tillväxt

Kommunikation som skapar tillväxt

En kurs i strategisk och affärsdrivande marknadsföring

kurs marknadsföring tillväxt mynt

En kurs för dig som:

 • Vill veta mer om att vad som krävs för en effektivare marknadsföring.
 • Ser att din marknadsföring behöver en bättre planering.
 • Vill få fler kunder och kunna ta bättre betalt.
 • Är på väg att starta en verksamhet.
 • Ska lansera ett nytt varumärke eller en ny produkt.
 • Vill ta marknadsandelar och växa de närmaste fem åren.
 • Behöver göra ett omtag och åstadkomma en förändring.


kurs marknadsföring mikael dahlgren

Hör gärna av dig om du har frågor.

Mikael Dahlgren

Kursledare

EN KURS - FYRA TEMAN

Med det senaste inom B2B-marknadsföring

MÅL &

AFFÄRER

kurs marknadsföring mål affärer
 • Vad är varumärke?
 • Varför bygga varumärke?
 • Marknadsföringsmixen
 • Marknadsföringens mål
 • Två typer marknadsföring


 • Högre marginaler
 • Fler kunder
 • Ökad försäljning
 • Målsättning vinst

STRATEGI &

MARKNAD

kurs marknadsföring strategi planering
 • Marknadens naturlagar
 • Varumärkespositionen
 • Nya målgrupper
 • Viktigaste kunderna
 • Konkurrenterna


 • Känslor blir affärer
 • Tillväxt inom B2B
 • Ta marknadsandelar
 • Kundresan/säljprocessen

BUDSKAP &

PSYKOLOGI

kurs marknadsföring budskap psykologi
 • Värdeerbjudandet
 • Bli mentalt tillgänglig
 • Skapa minne
 • Emotionell betingning
 • Kreativitetens kraft


 • Digital uppmärksamhet
 • Skapa särprägel
 • Sammanhanget styr
 • Utnyttja våra biaser

TAKTIK &

RESULTAT

kurs marknadsföring taktik resultat
 • Mediernas styrkor
 • Medier samarbetar
 • Targeting eller inte?
 • Content marketing
 • Storytelling


 • Använda AI-verktyg
 • Välja KPI:er
 • Planera marknadsföring
 • Kundundersökningar

TVÅ ALTERNATIVA UPPLÄGG

FÖR HEL GRUPP

Genomförande

Kursen genomförs endast för er organisation eller om ni själva väljer att bjuda med samarbetspartners, kunder eller leverantörer.


VAR

Hos er eller i extern lokal enligt överenskommelse.


OMFATTNING

16 timmar


DATUM

Dagar och tider enligt överenskommelse.

Rekommenderas: Fyra halvdagar eller två heldagar.


ANTAL DELTAGARE

1–20 personer.

Paketpris

23 000 kr

Exkl. moms, lokalhyra, resor, logi samt anpassning av kursinnehåll enl. önskemål. Faktureras efter genomförd kurs.

UR KURSEN

kurs marknadsföring syfte tydlighet

Strategi: Simon förordar syfte. Byron säger tydlighet. Vad är viktigast?

kurs marknadsföring mediaval hjärnan

Mediaval: Hur fungerar vår hjärna i olika medier. Hur ska vi välja?

INDIVIDUELLT PÅ KBC

Genomförande

Kursen genomförs på KBC (Karlstad Business Center) tillsammans med övriga företag och organisationer som anmält sig. Upplägget är 4x4 halvdagar (16 timmar).


VAR

Karlstad Business Center »

Tynäsgatan 10, Magasin 2 Inre hamn, Karlstad


DATUM

11 september: Mål & Affärer

18 september: Strategi & Marknad

25 september: Budskap & Psykologi

  2 oktober: Taktik & Resultat


TID: Kl. 8.00–12.00

Pris/person

8 500 kr

Exkl. moms.

Faktureras vid anmälan. OBS! Kursavgiften återbetalas ej*.

* Behöver du lämna återbud till ett eller flera kurstillfällen kan du överlämna platsen till en kollega. Skulle du behöva lämna återbud till hela kursen har du möjlighet att genomföra kursen vid ett senare tillfälle.

Välkommen med din anmälan

OSA senast den 6 september.

  Notera: Det nedersta fältet ska innehålla flera uppgifter.

  1. Fyll i formuläret.
  2. Klicka därefter på ”Skicka”-knappen.
  3. En text visas som bekräftar att din anmälan skickats.
   
   
   
   

  DIPLOMERAD UTBILDNING

  kurs marknadsföring KPI mätbara mål
  kurs marknadsföring diplom
  kurs marknadsföring kursdeltagare

  SYFTE

  Att få en större inblick i hur marknadsföring fungerar, hur olika delar samspelar och vad som faktiskt spelar roll.

  MÅL

  Att kunna skapa effektivare marknadsföring genom att prioritera och göra val som är bättre anpassade för dina mål och förutsättningar.

  kurs marknadsföring målgrupper

  MÅLGRUPPER

  • Företagare och entreprenörer
  • Ledning
  • Ansvariga för varumärke, kommu­nikation, marknadsföring, försäljning
  • PR- och informationavdelningen
  • Säljare
  • Kommunikatörer
  • Producenter av kommunikationsmaterial

  KURSLEDARE

  kurs marknadsföring kursledare mikael

  Kursledare, Mikael Dahlgren

  Som marknads­förings­strateg, grafisk formgivare och copywriter har jag haft privilegiet att få jobba med både små och stora företag under snart tre decennier. Exempel är Uddeholm Tooling, SMA Mineral, AFRY (ÅF), SBAB, Voestalpine, HSB, Rejlers, Nords International och Stora Enso.


  Sedan 2006 har jag regelbundet hållit kurser och föreläsningar inom strategisk marknadsföring och varumärkesutveckling. Förutom egna och andras erfarenheter baserar sig innehållet på den senaste forskningen inom marknads­föring. Jag anlitas också av Almi och IUC Stål & Verkstad för att hjälpa företag som vill växa, utvecklas eller ställa om.

  Hör av dig om du har frågor: tel 070-606 48 78.