Marknadsföring & Varumärke

Marknadsföring & Varumärke

En kurs för företagare och blivande entreprenörer.

marknad varumärkeskurs sportbil aston martin

Kursen Marknadsföring & Varumärke innehåller grunderna som är helt avgörande för att kunna bedriva en effektiv marknadsföring. Den ger dig en övergripande bild av faktorerna och sammanhangen du måste ta hänsyn till när du ska starta ett företag, utveckla en verksamhet eller sälja mer.


Kursen innehåller alla moment du behöver för att kunna rita upp stommen till din marknadsföring. Du får både verktygen och insikterna som underlättar såväl planering som genomförande och uppföljning.

Kursen riktar sig i huvudsak till mindre och mellanstora företag samt blivande entreprenörer. Kursen ingår också i program för elever på eftergymnasiala utbildningar. (Se caset om Klarälvdalens Folkhögskola längre ned på sidan.)

SYFTE

Att veta hur marknadsföring fungerar och vad som är viktigt.

MÅL

Att kunna göra rätt val för att marknadsföringen ska kunna bidra till att uppnå företagets målsättningar.

OM KURSEN

Ett helhetsperspektiv

Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på för att marknadsföra sig och bygga varumärke. Vi tittar på metoder, strategier, hur känslorna styr våra val, digital och analog marknadsföring och allt ifrån egen personlig marknadsföring till världsvarumärken. Under kursen är målet att både planera och lägga upp en strategi för den egna marknadsföringen. Oavsett om du redan har en etablerad verksamhet eller kommer att starta en i framtiden.


Genomförande

  • Föreläsningar
  • Arbetsuppgifter enskilt och i grupp
  • Praktiska övningar
  • Diskussioner

Omfattning

Hela kursen är på 35 timmar men du kan också välja att enbart fokusera på utvalda delar.

Se ”Anpassa kursinnnehållet” nedan.


Rekommenderat antal deltagare

5–15 personer


Målgrupp

  • Ansvariga för varumärke, försäljning, kommunikation, marknadsföring, PR och information.
  • Studenter: Högskolor och andra eftergymnasiala utbildningar.
  • Blivande entreprenörer.

KURSLEDARE

KONTAKT

marknad varumärkeskurs kursledare mikael

Hör gärna av dig om du har frågor eller vill boka kursen.

Mikael Dahlgren

Marknadsföringsstrateg

ANPASSA KURSINNEHÅLLET

Bestäm kursens längd och innehåll

Du kan beställa hela kursen som omfattar fem kursdelar och 35 timmar. Eller så kan du välja vilka kursdelar du vill fokusera på och själv bestämma kursens längd och omfattning.

marknad varumärkeskurs del 1 rafting

DEL 1

Varumärke & Marknadsföring

• Vad är varumärke?

• Vad är marknadsföring?

• Marknadsföringens mål

• Två typer av marknadsföring

• Marknadsför ett nytt företag

• Entreprenörsskap

marknad varumärkeskurs del 4 barn

DEL 4

Kommunikation

• Tydligare målsättning
• Kommunikationspsykologi
• Kommunikativa verktyg
• Syfte vs Synlighet
• Storytelling, Content Marketing
• Kreativitet: Skapa en kampanj

marknad varumärkeskurs del 2 content marketing

DEL 2

Marknad & Varumärke

• Bygga varumärke: Hur?
• Kort och lång marknadsföring

• Marknadsposition
• Varumärkesposition
• Nischföretag och ”utmanare”
• Små och stora företag - skillnader

marknad varumärkeskurs del 5 mercedes

DEL 5

Min marknadsföring

• Kundresan och köpresan
• Min målgrupp
• Strategi & Taktik
• Lika/olika i olika branscher
• Min marknadsföring/strategi
• Summering kursen


marknad varumärkeskurs del 3 mobilkamera

DEL 3

Medier & Kanaler

• Vilka medier och hur många?
• Digitala och analoga miljöer
• Att planera marknadsföring
• Gör en aktivitetsplan
• Personligt varumärke

CASE

Klarälvdalens Folkhögskola

Under fyra år har kursen Marknadsföring & Varumärke ingått som en del i utbildningen Turism & Friluftsliv vid Klarälvdalens Folkhögskola. Hela deras utbildning erbjuder eleverna fantastiska möjligheter att ta tjänster som framförallt guider inom turism- och friluftsbranschen. Ett område där entreprenörskap är vanligt och kunskaper om marknadsföring och varumärkesbyggande har en självklar plats.

marknad varumärkeskurs klarälvdalens folkhögskola

Här är klassen som genomförde kursen Marknadsföring & Varumärke 2021. För eleverna som är vana att vistas mycket ute, varvades föreläsningar och enskilda uppgifter inomhus med workshops och grupparbeten utomhus.

marknad varumärkeskurs schema

Så här såg veckoschemat ut för kursen på Klarälvdalens Folkhögskola hösten 2021. Tidigare år hade upplägget varit tre dagar. Men inför 2021 ville ansvarig ämneslärare att jag skulle utöka kursen till en hel vecka.

Uppföljning

Hösten 2020 genomförde vi även en uppföljning tre månader efter kursen. Uppföljningen tog plats efter elevernas projektarbete och praktik på olika turismanläggningar.


Uppgiften eleverna fick var att redovisa en kartläggning av praktikverksamheternas marknadsföring och varumärkesarbete.


Det blev ett konkret och direkt sätt att ta till vara på de nyvunna kunskaperna från kursen Marknadsföring & Varumärke.

marknad varumärkeskurs uppföljning sara
marknad varumärkeskurs uppföljning tält
marknad varumärkeskurs uppföljning johanna
marknad varumärkeskurs uppföljning nils